SCHORZENIA NEURODEGENERACYJNE

  • choroba Alzheimera
  • choroba Parkinsona
  • SLA (stwardnienie zanikowe boczne)

METODY LECZENIA

  • Nowoczesne metody terapii farmakologicznej
  • Nowoczesne metody rehabilitacji
  • Badania kliniczne