Archives

Badania kliniczne

Serdecznie zapraszamy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane do udziału w nowych badaniach klinicznych. Poszukujemy pacjentów: z aktywną postacią choroby rzutowej do terapii z nowym przeciwciałem monoklonalnym o wysokiej skuteczności; chorych w fazie…