Badania kliniczne

Serdecznie zapraszamy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane do udziału w nowych badaniach klinicznych. Poszukujemy pacjentów:

* z aktywną postacią choroby rzutowej do terapii z nowym przeciwciałem monoklonalnym o wysokiej skuteczności;
* chorych w fazie przewlekłej choroby, cierpiących z powodu spastyki.

Zapisy na konsultacje telefoniczne odbywają się pod numerem telefonu: 32/ 255 30 99!

Comments are closed.