Badania kliniczne

Serdecznie zapraszamy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane do udziału w nowych badaniach klinicznych. Poszukujemy pacjentów:

  • z aktywną postacią choroby rzutowej do terapii z nowym przeciwciałem monoklonalnym o wysokiej skuteczności;
  • chorych w fazie przewlekłej choroby, cierpiących z powodu spastyki.

Zapisy na konsultacje telefoniczne odbywają się pod numerem telefonu: 32/ 255 30 99!


Serdecznie zapraszamy pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane do wzięcia udziału w nowych badaniach klinicznych: 

  • Pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane pierwotnie postępujące,
  • Pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane wtórnie postępujące.

Zapisy na konsultacje telefoniczne. Proszę o kontaktowanie się z koordynatorem badań klinicznych - Alicją Niewęgłowską numer telefonu: 532 - 775 - 934


Serdecznie zapraszamy pacjentów chorych na cukrzycę do wzięcia udziału w nowych badaniach klinicznych: 

  • Pacjentów chorych na cukrzycę typu I lub typu II,
  • Pacjentów u których występuje ból, drętwienie lub rany na stopach/ kończynach dolnych.

Zapisy na konsultacje telefoniczne. Proszę o kontaktowanie się z koordynatorem badań klinicznych - Alicją Niewęgłowską numer telefonu: 532 - 775 - 934


Serdecznie zapraszamy pacjentów skarżących się na ból kręgosłupa do wzięcia udziału w nowych badaniach klinicznych: 

  • Pacjentów cierpiący na bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym,
  • Pacjentów cierpiący na bóle kręgosłupa w odcinku krzyżowym.

Zapisy na konsultacje telefoniczne. Proszę o kontaktowanie się z koordynatorem badań klinicznych - Alicją Niewęgłowską numer telefonu: 532 - 775 - 934

Comments are closed.