Jak działa pamięć?

Magazynowanie i odtwarzanie informacji w oparciu o które podejmujemy następnie decyzje z uwzględnieniem wcześniejszych przeżyć i doświadczeń możliwe jest dzięki złożonym procesom neurobiologicznym. Proces zapisywania informacji w pamięci przebiega etapowo:

  • informacja z sensorów pozostaje w pamięci, którą nazywamy sensoryczną;
  • następnie informacje uzyskane dzięki zmysłom są przetwarzane w pamięci, którą określa się mianem krótkotrwałej;
  • informacje są przygotowywane do zmagazynowania;
  • część informacji – wyróżniona na podstawie selekcji jako ważne i godne zapamiętania – zostaje zapisana w pamięci długotrwałej.

Dzięki zapisaniu informacji w pamięci długotrwałej możliwe jest jej odtworzenie w przyszłości.

Niektóre jednostki chorobowe zaburzają ten proces, uszkadzając pamięć i uniemożliwiając prawidłowe odtwarzanie informacji z pamięci długotrwałej. Badanie funkcji pamięci pozwala na stwierdzenie przyczyn tego stanu i prowadzenie terapii zaburzeń pamięci.

Negatywnie na pamięć mogą wpływać zjawiska takie jak stres, depresja, lęk, zmęczenie, zaburzenia snu. Również alkohol, narkotyki, leki uspakajające, przeciwlękowe lub nasenne osłabiają zdolność odpowiedniego przetwarzania informacji. Często w celu polepszenia się tego stanu konieczne jest podjęcie psychoterapii, zmiana stylu życia, porzucenie używek. Zaburzenia pamięci spowodowane chorobą Alzheimera pojawiają się u osób po 65 roku życia.


Pozostałe aktualności